Proszę wybrać typ wyszukiwania
 
  • Witryna
  • Internet
Szukaj
  Powi�ksz tekst Zmniejsz tekst Powr�t
 Strona główna
Portal Mapowy
Portal mapowy prezentuje dane przestrzenne gromadzone i przetwarzane w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej w Dąbrowie Górniczej.

Korzystanie z funkcjonalności portalu nie wymaga od użytkownika logowania i umożliwia anonimowe poruszanie się po nim. Dostępna opcja logowania
pozwala użytkownikom na dostęp do danych dodatkowych takich jak dane katastralne czy dane o zagospodarowaniu terenu.

Na funkcjonalność portalu składa się szereg funkcji, które pozwalają na płynne budowanie dowolnej treści mapy z dostępnych warstw.
Użytkownik ma możliwość swobodnego nawigowania oknem mapy poprzez zwiększanie lub zmniejszanie skali czy przesuwanie widocznego zakresu.
Dla danych obiektowych możliwy jest odczyt atrybutów co pozwala na uzyskanie pełnego zakresu informacji na temat widocznych elementów.
Poza dostępnymi warstwami  treść mapy można uzupełnić danymi pochodzącymi z innych serwisów, które prezentują dane w odpowiednich standardach.
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation
Zaloguj